Skjult forstoppelse

Indlæg fra Kirurg Jan Lindholdt
Ca.15-25 % af en vestlig befolkning lider af irritabel tyktarm. I de seneste år er der kommet dansk evidens for, at en stor del af disse patienter i virkeligheden lider af skjult forstoppelse.

Symptomer
Denne viser sig ved udspiling, oppustethed, mavesmerter ofte ledsaget af forskellige former for afførings-forstyrrelser, som f.eks. flere gange i træk om morgenen, med en blandet konsistens eller helt tynd eller ved toilettrang under måltider – men afføringen kan dog også være helt normal. Andre oplever det blot som ”træg mave”. Dårlig ånde kan ses og den forsvinder ofte når den tilgrundliggende skjulte forstoppelse behandles.

Årsag
Skyldes en funktionsforstyrrelse i tyktarmen, der medfører en ophobning af afføring, selv om passagetiden (CTT: Colon Transit Tid) findes normal. Den tilgrundliggende årsag er kompleks og ikke kendt i detaljer. Men kosten spiller en afgørende rolle.

Diagnose
Det er vigtigt, at anden tilgrundliggende lidelse er udelukket. Det skal du få din egen læge til. Man skal fx have udelukket coeliaci (gluten allergi), laktose insufficiens og medicinske lidelser. De fleste vil i den forbindelse få taget blodprøver (S-Ca, thyreoidea-, S-Cholesteroler og triglycerid, glukose, rødt- og hvidt-blodbillede, levertal, nyretal, pancreas.)

Ofte vil der pga symptomerne her i klinikken være foretaget koloskopi, der kan være normal eller vise en lang slynget tarm. Det er påvist, at en lang tyktarm giver længere CCT.

Diagnosen bekræftes ved en røntgenundersøgelse, hvor man skal synke en lille kapsel med 24 små plastikringe (markører). To og fire dage senere skal der tages et røntgenbillede af maven, hvor man kan tælle markørerne og beregne passagetiden (CTT). Hvis denne er normal, men der alligevel er udtalt ophobning af afføring, foreligger der en skjult forstoppelse. Undersøgelsen er ikke implementeret i det offentlige system, men kan organiseres i privat regi hos kirurg dr.med. Dennis Raahave i København. Det er i øvrigt Dennis Raahave, der har opdaget denne tilstand. Aftale om konsultation og undersøgelse kan aftales på tlf. 33 11 15 68, hvor du kan få optimal behandling af tilstanden. Bemærk at Dennis ikke har aftale med sygesikringen.

Behandlingen
Består i en kombination af mulige kostomlægninger sammen med supplerende afføringsmidler og peristaltik fremmende medikamenter; disse er receptpligtige.

Kortomlægningerne og medicineringen kan du få hjælp til hos Dennis Raahave, som du også skal konsultere hvis du vil have vished for diagnosen. Bl.a. ved bestemmelse af CCT. Her i klinikkens lokaler kan diætist Nanna Boelskifte ( nanna@eatwell.dk/tlf 30318141) i privat regi hjælpe dig med kosten, og jeg kan så måske – efter nærmere aftale – tilbyde medicineringen i sygesikringsregi, men vi har ikke mulighed for at bekræfte diagnosen ved CCT bestemmelse.

Jan Lindholt Kirurgisk klinik Århus  www.kirurgiaarhus.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *