Passiv rygning nedsætter fertiliteten

Et pars fertilitet nedsættes, hvis manden eller kvinden ryger. Man kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor mandens rygning påvirker fertiliteten. En forklaring kan være, at mandens rygning påvirker kvinden i form af passive rygning, og det derved nedsætter hendes evne til at blive gravid. Andre forklaringer kan være, at mandens rygning påvirker hans egen krop, idet mænd der ryger har øget risiko for impotens og har dårligere sædkvalitet. Alle disse faktorer kan hver for sig eller tilsammen forklare parrets nedsatte evne til at blive gravide.Chancen for at en kunstig befrugtning lykkes, er også mindre, hvis enten manden eller kvinden ryger. I Wales har der siden 2005 været en regler om, at par skal være ikkerygere for at få hjælp til kunstig befrugtning. Rygere, der ønsker hjælp til kunstig befrugtning, skal først bevise, at de er stoppet med at ryge, før man fra samfundets side vil starte behandlingen mod barnløshed. Det gælder både kvinden og manden.Påvirkning af fosteret og det nyfødte barn 

En undersøgelse har vist, at gravide ikkerygere, der er udsat for pasiv rygning, har en øget risiko for at få en tidlig spontan abort sammenlignet med gravide, der ikke er udsat for pasiv rygning. Der er også påvist en øget risiko for at føde for tidligt, og børn hvis mødre har været udsat for passiv rygning, har gennemsnitligt en lavere fødselsvægt.

 

Påvirkning i barndommen

Udsættes moderen for passiv rygning under graviditeten har i flere undersøgelser vist, at det kan have betydning for barnets udvikling flere år efter fødslen.En undersøgelse påviste, at børn af ikke-rygende mødre, der under graviditeten var udsat for passiv rygning havde dårligere mental udvikling og dårligere færdigheder som 2-årige sammenlignet med børn af ikke mødre der ikke var udsat for pasiv rygning.

I en anden undersøgelse viste det sig, at børn af mødre udsat for passiv rygning under graviditeten havde en øget forekomst af astma i 4-års alderen sammenlignet med gruppen af børn født af mødre, der ikke blev udsat for passiv rygning.

Passiv rygning og graviditet (2006)

af Joan Bentzen, cand.scient, ph.d. og Birgitte Bjørnhart, stud.med. Kræftens Bekæmpelse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *