Tilskud fra Sygeforsikring Danmark

Tilskud fra sygeforsikring Danmark

Sygeforsikring Danmark giver tilskud til konsultationer hos privatpraktiserende autoriserede kliniske diætister, hvis konsultationerne er lægeanbefalede eller lægehenviste. Der kan erstattes 30% af egen udgiften, dog maksimum 200 kr. pr. konsultation og der ydes et maksimum á 800 kr. inden for 12 måneder.

En betingelse for ydelse af tilskud til online konsultation, ved en autoriseret klinisk diætist, er at oplysning herom indberettet elektronisk fra den autoriseret kliske diætist til Sygeforsikring Danmark, efter en fastlagt specifikation.

For at få mere information omkring tilskud fra Sygeforsikring Danmark, så kan du læse mere om det her: Kliniske diætister