Autoriseret Klinisk Diætist

Der er mange der må kalde sig kostvejledere, men klinisk diætist må man kun kalde sig, hvis man faktisk er uddannet det, og derigennem fået en autorisation.

En klinisk diætist, kan rådgive i diætbehandling af klienter/patienter med kliniske sygdomme, og skal stå til regnskab overfor sundhedsstyrrelsen, at der er klinisk evidens for deres rådgivning, i forhold til den specifikke behandling, 

’Klinisk diætist’ og ’diætist’ er titelbeskyttede betegnelser beskyttet af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven. Kun studerende, der gennemfører uddannelsen som klinisk diætist på en af de tre autoriserede uddannelsesinstitutioner, må betegne sig med titlerne ’klinisk diætist’ og diætist.

Titelbeskyttelsen er autoriseret efter ”Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed” (LOV nr.1350 af 17/12/2008).

Titelbeskyttelsen inkluderer også betegnelsen ”diætist” og den må derfor ikke benyttes af andre end kliniske diætister jf. brev fra Sundhedsstyrelsen.